21 de setembre, 2010

La comarca del Matarranya engegue un projecte per a integrar nuclis urbans al seu paisatge


Des de finals de juliol s’ha posat en marxa lo projecte d’integració de nuclis urbans municipals al paisatge per al 2010. Lo projecte s’engegue gràcies a un conveni entre la Comarca del Matarranya i l’Institut Aragonès d’Ocupació, i permet desenvolupar actuacions que ja es van iniciar en anteriors convenis en matèria paisatgística.

Per a l’execució del projecte, la Comarca del Matarranya ha contractat set treballadors, en concret un encarregat i sis peons especialistes, tots ells en situació de paro. Les actuacions previstes tenen una durada de quatre mesos i durant este temps se treballarà en la reducció d’impactes visuals als voltants dels municipis de la comarca, on los valors paisatgístics són part integrant del seu interès.

En estos treballs d’integració, que s’estan desenvolupant actualment, s’utilitzen los mitjans tradicionals de la pròpia comarca, per a evitar distorsions amb l’entorn. Amb l’execució del projecte d’integració s’aconsegueix disminuir lo paro estacional al sector agrari i a més s’afavoreix la inserció laboral d’estos treballadors, ja que durant quatre mesos ocupen una sèrie de feines que permeten la seua qualificació.

Informació: Comarques del Nord