05 d’octubre, 2008

ANY JAUME I: Exposició "Jaume I, el rei conqueridor"


El dia 2 de febrer 2008 va coincidir amb l'octau centenari del naixement del rei Jaume I. Amb anterioritat, el passat 2 de novembre, el Consell havia declarat ja enguany com a Any Jaume I. Precisament, amb l'aniversari del natalici del monarca van donar començament les celebracions que el commemoren i que aniran tenint lloc fins al febrer de 2009.

El rei En Jaume té una especial significació per als valencians, ja que no sols va conquistar l'antic regne de València sinó que el va dotar d'institucions privatives d'una rara modernitat per al seu temps i li va conferir una especial identitat pròpia al si de la Corona d'Aragó. Ja des del temps del mateix Jaume I, els valencians van tindre el monarca i els seus fets com una cosa capital per a si mateixos. En això hi ha hagut sempre un consens general entre ells, en qualsevol moment de la història i foren quines foren les seues preferències polítiques, les seues ideologies o les seues creences respectives.

El rei En Jaume anava a convertir-se en un personatge a cavall entre la història i la llegenda, en un ser molt real i molt present i, al mateix temps, en un personatge mític, en arquetip de l'heroi. Jaume I ens va llegar la crònica dels seus fets i, d'esta manera, va passar prompte a formar part de l'imaginari col.lectiu dels valencians. Certament, l'actual Comunitat Valenciana, la seua capital i les seues ciutats i pobles tenen, ben sovint, orígens remots: ibèrics, romans, islàmics. No obstant això, va ser Jaume I qui va fundar el regne en el qual troba el seu origen pròxim i les seues arrels més clares esta comunitat, i el va dotar d'unes institucions que són el precedent últim de la Generalitat Valenciana de hui. Bé pot considerar-se'l, per tant, com a pare de la pàtria pròxima, volguda, i així el tendixen a considerar els valencians.

Les celebracions previstes o ja realitzades dins de l'Any Jaume I busquen mirar des de hui el moment fundacional de la València moderna, i fer-ho, a més, a través del prisma de la seua època més brillant, la qual comença amb el regnat d'Alfons el Magnànim i el pontificat de Calixt III. En este sentit, des de la Generalitat Valenciana s'ha organitzat un ampli i rigorós programa ja en curs, que inclou conferències, exposicions, activitats acadèmiques, concerts, representacions liturgicomusicals, publicacions i actes cívics, al qual contribuïxen les universitats valencianes, els ajuntaments, les diputacions provincials, les associacions culturals i ciutadanes, així com la iniciativa privada. Eduard Mira Comissari de l'Any Jaume I+ Informació:Ajuntament Morella